2010-2011
Achterna gedragen
Weerberichten Toon Tellegen
weatherreports Toon Tellegen
Vannacht is het droog en windstil.
Hier en daar kunnen zich - met name boven weilanden en langs de
oevers van rivieren en kanalen - mistbanken vormen, die echter
weer snel zullen optrekken.
Er zijn geen waarschuwingen van kracht, wel oproepen:
zorg dat u vannacht iemand hartstochtelijk liefhebt of eindelijk
definitief met hem of haar afrekent.
Vannacht is het bij uitstek weer de nacht daarvoor.
*
Vannacht moet u een balans opmaken: wil ik zo verder leven?
weet ik wel wat liefde is? zal ik mijn huidige weg vervolgen of een
zijweg inslaan, de ongewisse horizon tegemoet? of zal ik
teruggaan, niets meer van het leven verwachten? en zal ik
mijzelf blijven of een ander worden? een beter iemand? of misschien juist
een slechter iemand, een mislukt iemand? en mijn vijanden, zal ik
die liefhebben of zal ik die vernederen met alle verachting die ik
jegens hen koester in mij?
*
Vanaf morgen zal het gedurende lange tijd streng en meedogenloos
vriezen.
Warmte zal schaars worden. Tijd om na te denken zal niet meer
beschikbaar zijn.
Onvermijdelijk winterweer.
Vannacht moet iedereen om uiterlijk 23.55 uur weten wat hij of zij
wil

*
De komende dagen zal er geen weer zijn.
Het zal niet regenen of sneeuwen, de zon zal niet schijnen, er
zullen geen wolken zijn en het zal niet helder en onbewolkt zijn.
Het zal niet waaien en ook niet windstil zijn.
Het zal niet droog of nat zijn, niet aangenaam of onaangenaam,
niet warm of koud.
Het zal geen winter, zomer, herfst of lente zijn,
geen dag of nacht,
geen nu of nooit.
*
Niet de zon zal om 5 uur 24 opgaan, maar een hond, een vuurrode hond
die langs de hemel omhoog zal klimmen, een ijzeren ketting
om zijn hals, en zal grommen tegen de wolken, die haastig plaats
voor hem zullen maken.
Om 13 uur 37 zal hij in het zenith staan en blaffen, zich
vooroverbuigen en met zijn woeste blik iedereen naar binnen
jagen.
‘De hond schijnt! De hond schijnt!’ zal iedereen fluisteren, maar
de hond zal niet schijnen, maar aan zijn ketting rukken en zijn
tanden ontbloten.
Laat in de middag zal hij afdalen naar de horizon en janken.
Iedereen zal weer naar buiten komen, voor zijn huis op een bankje
gaan zitten en roepen:
‘O hond, waarom jankt u...’
Iedereen zal hem willen aaien en voeren.
Maar niemand zal hem kunnen bereiken en iedereen zal zijn ogen
dichtdoen en zijn gejank gelaten over zich heen laten komen.
Om 21 uur 51 zal de hond ondergaan en nooit meer terugkeren.
*
Er zal een stormachtige wind opsteken, windkracht zeven, met
windstoten van meer dan honderd kilometer per uur.
De luchtdruk zal dalen tot ongekende laagte.
Mensen zullen de vaste grond onder hun voeten verliezen, zich aan
elkaar vastklampen en tussen de wolken door opstijgen.
Zij zullen in de gelegenheid komen, buiten bereik van de
dagelijkse werkelijkheid, elkaar te omhelzen en zich in elkaar te
verliezen in de buitenste lagen van de ionosfeer.
Kinderen zullen krimpen tot ze nog niet geboren zijn en hun
ouders tevergeefs naar hun komst zullen terugverlangen.
In dunbevolkte gebieden kan plotseling onrust opkomen, met hier
en daar zelfs tot orkaankracht aanwakkerende razernij en walging.
Nadien zal het langdurig ijzelen van verdriet over de luchtdruk die
weer zal stijgen en de mensen naar beneden zal laten storten.
Nooit zal de zon meer zo weemoedig schijnen, en nooit meer zal
het zo ondubbelzinnig waaien.
*
De komende dagen zal er geen weer zijn.
Het zal niet regenen of sneeuwen, de zon zal niet schijnen, er
zullen geen wolken zijn en het zal niet helder en onbewolkt zijn.
Het zal niet waaien en ook niet windstil zijn.
Het zal niet droog of nat zijn, niet aangenaam of onaangenaam,
niet warm of koud.
Het zal geen winter, zomer, herfst of lente zijn, geen dag of nacht
geen nu of nooit.
*
Het wordt een mooie dag.
Zij die een onbedwingbare drang in zich voelen opkomen
naargeestig te zijn of zich laatdunkend uit te laten over de zin
van het bestaan, wordt aanbevolen zich naar het zuidoosten te begeven,
waar het geloof zal aanwakkeren en waar zich verspreid kleine
wonderen zullen voordoen: meisjes die enige tijd vliegen, jongens
die door een muur heen lopen.
De zon zal onder de regels van de persoonsbescherming vallen en
voor ieder afzonderlijk onbelemmerd schijnen.
En wie willen brullen als een leeuw, zal brullen als een leeuw.
This afternoon the wind will veer south to south-west and will remain very
moderate in strength.
In most places it will be dry and mysterious.
Here and there the sun might break through briefly and bring discrepancies into
sharper focus, but the clouds will have the upper hand in the weather outlook.
In the course of the afternoon tiny, hallucinogenic showers may develop here and
there and incite to violence.
The afternoon temperature will range from 16 Celsius at sea to 19 Celsius in the
south-east.
 
Towards evening unrest is predicted, aversion to orderliness and a general malaise.
From the west a zone of loneliness will appear and after sunset a widespread
wistfulness will manifest itself.
*
It will be a fine day.
Those who feel an irresistible urge to be gloomy or to speak disparagingly about
the meaning of life are advised to travel to the south-east, where faith will gather
momentum and where pockets of small-scale miracles will occur: girls who can
fly for a little while, boys who walk through walls.
In the rest of the country certainty will let go of all its reservations and allow
everything to turn out all right. Summer will return! People will cheer each other
up and pat each other on the back!
The sun will abide by the rules of personal protection and shine on every single
person without impediment.
And those who want to roar like a lion, will roar like a lion.
By midnight the south will already be dry again
It will be a fine day...
*
Tonight road works will be carried out all over the country to deal with pitfalls and
ambushes.
Cul-de-sacs will be asphalted.
Abysses signposted.
Those who are unable to sleep tonight can lie awake safely and brood on their
lives.
No one will die unintentionally tonight.
*
A tempestuous wind will rise, wind-force 7, with gusts of more than a hundred kilometres per hour.
The pressure will drop to an unprecedented low.
People will have a sinking feeling, they’ll cling to each other and ascend between the clouds.
They will have the opportunity, beyond the reach of everyday reality, to embrace each other and to lose themselves in each other in the outer layers of the ionosphere.
Children will shrink to the point where they are unborn and parents will long for their births once more, but in vain.
In the sparsely populated areas unrest may suddenly erupt, and even some rage and disgust here and there, which may gather to hurricane force.
Subsequently there will be a long spell of icebound sadness about the pressure rising again and making people come crashing down to earth. Never again will the sun shine so wistfully, and never again will the wind blow so unambiguously
*
It will be an exceptionally mild day for the time of year.
If you study the facial expressions of the people around you closely, you’ll see that they are all thinking: it’s going to be a wonderfull day! and they will imagine rubbing their hands.
If you go outside – and you must go outside today – and you pass a river or a lake, you should bend over the water and enjoy the look of yourself: you look radiant! as radiant as this day!
It will be a day for walking endlessly, never mind where to, a day for leaving your pain behind you, like an old slipper whose matching one you lost months ago, a day for forgiving your enemies or for discovering that they have fled and will never return, not one of them,
a day that is so beautiful that the stars will tumble from the heavens out of sheer excitement and will fulfil all your wishes and desires, a day so clear that you will be able to look deep into the past and far into the future, a day when the sun is yours, caresses you, kisses you, lies in your arms and makes you ecstatic,
a day that has never been paralleled and that may very well never occur again.
 
*
In the coming days there will be no weather.
It will neither rain nor snow, the sun won’t shine, there will be no clouds and it will not be clear and cloudless either.
The wind will not blow nor will it be calm.
It will be neither dry nor wet, neither pleasant nor unpleasant, neither warm nor cold.
It will not be winter, summer, autumn or spring, nor will it be day or night and there will be no now or never.
No one will die and no one will stay alive.
Passers-by will run past in a flash, wearing thick coats, and will spend long periods sleeping in the nude under our window.
God will be omnipresent and will prove convincingly that he does not exist.
And those who love each other will embrace each other lovingly and remain indifferent to each other.
*
Tonight will be dry and windless.
Here and there patches of fog may occur – notably above fields and along the banks of rivers and canals – but the fog will break up quickly.
No warnings have been issued, only appeals: make sure that you either love someone passionately tonight or finally settle the scores with him or her.
Tonight is the ideal kind of night for this.
 
Tonight you should take stock: do I want to go on living in this way? do I know what love is? shall I continue on the road that I’m on or stray from that road, towards an uncertain horizon? or shall I return, and not expect anything more from life? and shall I remain myself or become someone else? a better someone? or indeed perhaps a worse someone, a failure? and my enemies, shall I love them or shall I humiliate them with all the disdain that I harbour towards them?
 
As from tomorrow there will be a long period of harsh and inclement frost.
Warmth will be scarce. Time for reflection will no longer be available.
Unavoidable wintry weather.
By five minutes to midnight at the latest everyone must know what he or she wants.
*
If the sun shines tomorrow, we will have made a grave meteorological error.
In that case we will stop giving forecasts.
From then on you will have to wait and see what kind of weather it will be, you will always have to wear warm coats, put on boots and carry an umbrella, or better still: you should always stay at home, behind your net curtains, and wile away your time watching the sunlight on the leaves of your old geranium, and with your ear to the window hear the birds singing and think to yourself: it might have been stormy weather, the kind of weather where people meet their death...
*
It will be a fine day.
You can rest assured of that.
If you watch the faces of the people around you closely, you can already see that they’re thinking:
it will be such a fine day...!
You might also bend over a dead-end ditch or some other stagnant water and find out what you yourself think:
it will be such a fine day!
such a magnificent day!
a day for setting off on a journey, for good, no matter where to,
a day for leaving your pain behind you in a little box or on a pin cushion or under your bed, like dust, or like an old slipper, whose matching one you lost years ago,
a day for forgetting your enemies or for discovering that they have fled and will never return, not one of them,
a day for seeing your future lie before you like a paradise without snakes and apple trees.
That’s the kind of day it will be, we, as meteorologists, promise.
A very, very fine day.
*
It’s not the sun that will rise at twenty-four minutes past five, but a dog, a flaming red dog that will climb up through the heavens, wearing an iron chain round its neck, and growling at the clouds, that will hastily make room for him.
At twenty-three minutes to two in the afternoon he will be at the zenith and bark, he’ll bend forward and chase everyone inside with his furious scowl.
‘The dog is shining! The dog is shining!’ everyone will whisper, but the dog will not shine, but yank its chain and bare its teeth.
Late in the afternoon he will descend to the horizon and howl.
Everyone will come outside again, sit down on a bench in front of the house and exclaim:
‘O dog, why are you howling...?’
Everyone will want to pat him and feed him.
But no one will be able to reach him and everyone will close their eyes and let his howling wash over them.
At nine minutes to ten in the evening the dog will go down and never return.